Kasy fiskalne

Pomagamy w doborze odpowiedniej kasy fiskalnej oraz w uzyskaniu 700 zł zwrotu z US za zakup urządzenia fiskalnego online.

 

Masz pytania?
Skorzystaj z formularza , zadzwoń 511 977 244 lub wyślij email na biuro@fiskalna.net

Kasy fiskalne Online

Elzab Mini LT Online

Elzab Mini LT Online  to mała i prosta w obsłudze kasa. 
Idealna dla małych placówek handlowych i usługowych. 

Elzab K10 Online

Elzab K10 Online to najmniejsza, w pełni mobilna kasa fiskalna w naszej ofercie. Doskonale sprawdza się na parkingach, w punktach usługowych, sklepach odzieżowych. Dostępna w wielu wariantach kolorystycznych.

Elzab Mini LT Online z klawiaturą modułową

Elzab Mini LT Online  to mała i prosta w obsłudze kasa. 
Idealna dla małych placówek handlowych i usługowych. 

ELZAB Jota ONLINE BT/WFI

Kasa ELZAB Jota ONLINE to niezawodna kasa fiskalna wyposażona w trwałą klawiaturę mechaniczną oraz 4-liniowy wyświetlacz kasjera. Prace na kasie usprawnia współpraca z wagami i wago-skanerami, terminalem kart płatniczych, szufladą, skanerem kodów kreskowych oraz wiele sposobów komunikacji z komputerem. 

Elzab Mini Online

Elzab Mini Online  to mała i prosta w obsłudze kasa.
Idealna dla małych placówek handlowych i usługowych. 

ELZAB Jota ONLINE LAN

Kasa ELZAB Jota ONLINE to niezawodna kasa fiskalna wyposażona w trwałą klawiaturę mechaniczną oraz 4-liniowy wyświetlacz kasjera. Prace na kasie usprawnia współpraca z wagami i wago-skanerami, terminalem kart płatniczych, szufladą, skanerem kodów kreskowych oraz wiele sposobów komunikacji z komputerem. 

Elzab Mini Online z klawiaturą modułową

Elzab Mini Online  to mała i prosta w obsłudze kasa.
Idealna dla małych placówek handlowych i usługowych. 

Co to są kasy fiskalne online?

 Kasy i drukarki fiskalne online 

Urządzenia fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany 
i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymywanie i gromadzenie danych z tych urządzeń będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

A czym kasy online różnią się od tradycyjnych kas?

 • Kasa i drukarka online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci, użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.
 • Kasy i drukarki fiskalne online będą miały aktualizację oprogramowania zdalnie, na zasadzie automatycznego pobierania
  z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.
 • Każde urządzenie fiskalne online będzie musiało współpracować z terminalem płatniczym. Ujednolicony protokół komunikacyjny sprawi, że każde urządzenie będzie współpracowało z terminalem na zasadzie podłączenia (plug and play). Podstawowa zaleta automatycznej współpracy to brak błędów przy ręcznym wprowadzaniu kwot do terminala.
 • Na etapie fiskalizacji urządzenie przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny. W trakcie eksploatacji kasa lub drukarka online będzie przekazywać dane o sprzedaży.
 • Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, tzw. e-paragon.

 

kasy fiskalne online - kto musi z nich korzystać?

Ustawa o VAT weszła w życie (1 maja 2019), kasy online zaczną obowiązywać od:

 • 1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
 • 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
 • 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Czy dostanę ulgę na zakup kasy online?

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem  posiadania kasy online. 

 

 • Co będzie rejestrowała w pamięci kasa online?

Dane jakie będą gromadzone w pamięci kasy online to m.in.: paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje o przeglądach okresowych. Będą one wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym, oznaczone czasowo. Co ważne dla nabywców towarów i usług, dane będą anonimowe –  będzie to elektroniczny zapis paragonów bez informacji  dotyczących konsumenta.

 • Czy kasa online będzie drukowała paragony papierowe?

Tak, kasa fiskalna online będzie drukowała paragony papierowe. W tym przypadku nic się nie zmienia – paragon fiskalny w formie papierowej jest dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu przez klienta. Jest również dowodem na zarejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatku. Dodatkowo będzie istniała możliwość otrzymania paragonu ma maila (tzw. e-paragon).

Uzyskaj zwrot 700 zł

Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na kasy fiskalne online wraz z wprowadzeniem nowelizacji przepisów dotyczących odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku lub dokonać zwrotu na rachunek bankowy kwotę wydatkowaną na zakup z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia. Natomiast od 1 maja 2019 r. ulgę można odliczyć wyłącznie na zakup kasy fiskalnej online!

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2019
W tym roku w dalszym ciągu będzie można skorzystać z  ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przedsiębiorcy, u których:

powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy (dobrowolnie) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
– mają prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku). Suma odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota ta w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego to podatnik ma prawo do zwrotu jej różnicy na własny rachunek bankowy (w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Aby możliwe było skorzystanie z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać następujące warunki:

posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup,
rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały  funkcje określone  w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.
Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi odpowiednio wypełnić deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Natomiast podmioty zwolnione z VAT w celu skorzystania z ulgi powinny złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot ulgi na rachunek bankowy.

 

Czy wiesz, że musisz zwrócić pieniądze jeśli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
 1. przestaniesz używać kasy;
 2. nie zgłosisz kasy w terminie do obowiązkowego przeglądu technicznego do serwisu;
 3. zamkniesz firmę;
 4. nastąpi otwarcie likwidacji lub zostanie ogłoszona upadłość twojej firmy;
 5. sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych;
 6. odliczysz zwrot z naruszeniem przepisów (chodzi o przepisy § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących).

Kontakt

fiskalna.net

511 977 244